Özel Sektör Projeleri

MÜTEAHHİTLİK / YAPI İŞLETMESİ

Yapım Öncesi:

Tokyar, yapım öncesi aşamada teknik kadro, işveren ve mimarın işbirliği içinde çalısması gereğine inanmaktadır. Bu süreç, iş programı ve maliyete yön verilmesi açısından çok değerlidir. Tokyar, yapım öncesi aşamada inşaat aşamasına olumlu katkı sağlayacak, tasarım, fizibilite, artı değer mühendisliği, uzun terminli malzeme tespiti, maliyet analizi ve planlama hizmetleri sunmaktadır. İşveren ve mimarın katılımıyla yapım öncesi iş programı çıkartılarak kritik tarihler tespit edilmektedir.(çizimlerin tamamlanması, ruhsat basvurusu gibi)

Projeler geliştirilirken ve şartnamelerin hazırlanması aşamasında Tokyar olarak mimarlarla/mühendislerle beraber çalışarak ve gerekli keşifleri hazırlayarak, işverene hem para hem de zaman kazandırıyoruz. Artı değer mühendisliği ve sistem analizi yapıyoruz; alternatiflerin maliyetlerini inceliyoruz, maliyeti ve iş programını etkileyecek uzun vadeli kalemleri tespit ediyoruz.İnşaat Aşaması:

İnşaatın başlamasından itibaren, Tokyar projeyi sonuna kadar götürecek liderliği ve deneyimi sağlamaktadır. Tokyar tarafından her bir ayrı iş kalemi için taşeronlar seçilmekte, sözleşmeler hazırlanmakta ve yönetilmekte, imalatların ve taşeronların koordinasyonu sağlanmakta ve kontrolluğu yapılmakta, ayrıca imalatların şartnameye uygunluğu ve çalışmaların iş güvenliği gereklerine uygunluğuda denetlenmektedir. Ayrıca taşeronlardan ve tedarikçilerden gerekli olan sigorta ve teminat mektupları alınmaktadır. Her ay sonunda yapılan iş miktarına göre hakedişler düzenlenmektedir.

Proje müdürü iş programını her hafta düzenli olarak takip eder. Ayrıca haftalık olarak inşaat durum raporları ve toplantı notları gibi proje belgelerini hazırlar. İşverenin talebi yada zorunluluktan proje kapsamında bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin maliyete ve iş programına etkileri ile ilgili verileri hazırlar. Her bir değişiklik teklifi onaylanmadan önce tümüyle incelenip ayrıntılı rapor halinde işverene sunulur. Proje müdürü her hafta proje ekibiyle santiye toplantıları düzenleyerek inşaatın zamanında ve bütçe dahilinde yürüdügünü takip eder. Ayrıca, isverene her ay sonunda ilerleme raporları sunulmaktadır.

Şantiye şefi günlük olarak kontrolluk yapar – iş programını uygulatır, taşeronlar ve Tokyar işçileri arasındaki koordinasyonu sağlar. Bütün imalatların şartnameye ve Tokyar’ın standartlarına uygunluğunu kontrol eder. Ayrıca iş güvenliği tedbirlerinden de sorumludur. Her hafta toplantı düzenleyerek gelecek haftanın iş programını yapar ve gerekli güvenlik önlemlerini tartışır.

İnşaatın Tamamlanmasından Sonra:

İnşaatın tamamlanmasında sonra, mimar ve işveren ile birlikte eksikler listesi çıkarılıp, bunların zamanında tamamlanması için gerekli olan planlamalar yapılır. Ayrıca Tokyar iş bitiminde garanti belgeleri, kullanma kılavuzları, işletme projeleri gibi bütün evrakları tamamlayarak iş sahibine teslim eder.

ARSA GELİŞTİRME

İnşaat sektöründe geçirdiğimiz 30 yılı aşkın süre sayesinde gayrimenkul sektörü ile de sıkı bağlar edinmiş bulunmaktayız. 1998’den itibaren finansal kaynaklarımızın bir kısmını arsa yatırımlarına kanalize etmiş bulunmaktayız. Kiralık veya satılık olarak genel/kişiye özel inşaatlar yapmaktayız, Eğer bir konut veya işyeri arıyorsanız, Tokyar’ın inşaatlarından bir tanesi ihtiyaçlarınıza cevap verebilir, yada sizin isteklerinize göre bir bina inşaa edebiliriz.

Ayrıca, Türkiye genelinde kat karşılığı inşaatlar da yapmaktayız. Bu tarz projelerde her türlü pazarlama ve satış işlerini uzman kadromuzla yürütmekteyiz. Mali durum ve yeterlilik belgelerimiz, müşterilerimizin isteklerine göre kendilerine iletilebilmektedir.